Pozostałe edycje:
2019

Projekty do głosowania

Projekty zgłoszone do tegorocznego głosowania

 • Dąbrowskie Chodniki

  Budżet: 4 100 000,00 zł

  Nazwa projektu: Dąbrowskie Chodniki

  Szacunkowy koszt realizacji: 4 100 000,00 zł

  Opis:

  Projekt zakłada przeprowadzenie remontów (wykonanie nawierzchni z kostki betonowej)  nawierzchni chodników w dąbrowskich osiedlach. W wyniku inwentaryzacji wydziały Urzędu Miejskiego wskazały następujące lokalizacje chodników w ciągach ulic: 1-go Maja, Wojska Polskiego, Leśna, Wyspiańskiego, Wybickiego, Cieszkowskiego, Kraszewskiego, Sienkiewicza, Piłsudskiego, Piwowara, Kondratowicza, Norwida oraz w okolicach Szkoły Podstawowej nr 20, i Parku Śródmiejskiego w kierunku C. H. Pogoria. Szczegółowy przebieg wytyczonych chodników znajduje się pod linkiem „Zobacz mapę”

  Lokalizacja: Zobacz mapę.

  Autor: Dawid Bochenek


 • Portal do EduMożliwości

  Budżet: 500 000,00 zł

  Nazwa projektu: Portal do EduMożliwości

  Szacunkowy koszt realizacji: 500 000,00 zł

  Opis:

  Projekt zakłada stworzenie platformy edukacyjnej, wirtualnej szkoły „uczenia się”(z atrakcyjnymi e-lekcjami, webinariami, zajęciami e-learningowymi i bazą wysokiej jakości materiałów dydaktycznych) oraz mobilnego laboratorium nauki i zabawy jako motywację i inspirację do wprowadzania pozytywnych zmian w edukacji. To bezpośrednie i konkretne wsparcie dla uczniów, rodziców, nauczycieli oraz dąbrowskich szkół w zakresie kompleksowej bezpłatnej oferty edukacyjnej na miarę XXI wieku.

  Lokalizacja: Teren miasta Dąbrowa Górnicza

  Autor: Anna Dęboń


 • Biohazard od gołębi - likwidacja

  Budżet: 10 000,00 zł

  Nazwa projektu: Biohazard od gołębi - likwidacja

  Szacunkowy koszt realizacji: 10 000,00 zł

  Opis:

  Projekt zakłada przeprowadzenie na terenie miasta akcji edukacyjno-informacyjnej dotyczącej zwiększenia świadomości społecznej w temacie odpowiedzialnego dokarmiania ptaków (w szczególności gołębi).

  Lokalizacja: Teren miasta Dąbrowa Górnicza

  Autor: Jerzy Drwięga


 • Amfiteatr Pełen Życia

  Budżet: 427 500,00 zł

  Nazwa projektu: Amfiteatr Pełen Życia

  Szacunkowy koszt realizacji: 427 500,00 zł

  Opis:

  Projekt dotyczy doposażenia terenu z wieloletnią tradycją kulturalno-rekreacyjną o tężnię solankową wraz z elementami małej architektury oraz oświetleniem.

  Lokalizacja: Teren przy Alei Zwycięstwa 5, naprzeciwko sklepu Biedronka.

  Autor: Tatiana Duraj-Fert


 • Rodzinny przylądek na Pogorii

  Budżet: 800 000,00 zł

  Nazwa projektu: Rodzinny przylądek na Pogorii

  Szacunkowy koszt realizacji: 800 000,00 zł

  Opis:

  Projekt ma na celu stworzenie na półwyspie Pogoria III strefy rekreacyjnej. W ramach projektu zakłada się budowę placu zabaw z naturalnych surowców, tarasów widokowych, montaż elementów małej architektury, w tym min. koszy, ławek, stojaków na rowery. Pierwszym etapem realizacji projektu będą konsultacje z mieszkańcami, w trakcie których wypracowany zostanie projekt zagospodarowania tego terenu.

  Lokalizacja: Półwysep przy zbiorniku Pogoria III, od strony osiedla Łęknice

   

  Nowy tytuł projektu „Grill Park na cypelku przy Pogorii III” w związku ze zmianą jego zakresu w wyniku weryfikacji merytoryczno-prawnej

  Autor: Danuta Fiedkiewicz


 • Warsztaty naukowe dla dzieci i młodzieży

  Budżet: 352 400,00 zł

  Nazwa projektu: Warsztaty naukowe dla dzieci i młodzieży

  Szacunkowy koszt realizacji: 352 400,00 zł

  Opis:

  Projekt ma na celu rozszerzenie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w mieście o przedmioty ścisłe, przyrodnicze i informatyczne. Realizacja projektu będzie polegała na organizacji warsztatów rozwijających dla dzieci, pozwalających poszerzać wiedzę, rozwijać kreatywność,  myślenie przyczynowo-skutkowe, umiejętność obserwacji i wnioskowania, przygotowywania się do konkursów.

  Lokalizacja: Teren miasta Dąbrowa Górnicza

  Autor: Kamila Górniak


 • Rodzinne Planty

  Budżet: 4 100 000,00 zł

  Nazwa projektu: Rodzinne Planty

  Szacunkowy koszt realizacji: 4 100 000,00 zł

  Opis:

  Projekt zakłada renowację terenu  Plant im. Harcmistrza Stefana Piotrowskiego – pomiędzy ul. Kopernika a ul. Poniatowskiego oraz pomiędzy ul. Korczaka i Przemysłową. W ramach realizacji projektu zakłada się remont istniejących alejek wraz z montażem elementów małej architektury, nasadzenia roślinności. Pierwszym etapem realizacji zadania będą konsultacje z mieszkańcami, w trakcie których wypracowany zostanie projekt zagospodarowania tego terenu.

  Lokalizacja: Planty im. Harcmistrza Stefana Piotrowskiego - pomiędzy ul. Kopernika a ul. Poniatowskiego oraz Planty pomiędzy ulicami Korczaka i Przemysłową.

  Projekt stworzony w wyniku połączenia ze sobą projektów Rodzinne Planty i Dąbrowskie Planty, których lokalizacja obejmowała ten sam teren.

  Autor: Kamil Kiernożycki, Magdalena Wąsik


 • Dąbrowskie Źródełka - system poidełek

  Budżet: 90 000,00 zł

  Nazwa projektu: Dąbrowskie Źródełka - system poidełek

  Szacunkowy koszt realizacji: 90 000,00 zł

  Opis:

  Projekt zakłada instalację w Parku Hallera oraz na Placu Wolności źródełek/kranów z pitną wodą.

  Lokalizacja: Park Hallera, Plac Wolności

  Autor: Przemysław Kowalski


 • Zakup samochodu specjalistycznego

  Budżet: 500 000,00 zł

  Nazwa projektu: Zakup samochodu specjalistycznego

  Szacunkowy koszt realizacji: 500 000,00 zł

  Opis:

  Projekt polega na zakupie samochodu specjalistycznego przystosowanego do przewozu psów ratowniczych dla jednostki OSP Okradzionów oraz doposażenia jednostki w niezbędny sprzęt i umundurowanie do działań ratowniczo-gaśniczych. Celem projektu jest zapewnienie pełnej mobilności grupie poszukiwawcze tak, aby w jak najkrótszym czasie mogła dostać się wraz z psami na miejsce zdarzenia.

  Lokalizacja: Teren miasta Dąbrowa Górnicza

  Autor: Jerzy Łaskawiec


 • Więcej tlenu dla mieszkańców

  Budżet: 1 000 000,00 zł

  Nazwa projektu: Więcej tlenu dla mieszkańców

  Szacunkowy koszt realizacji: 1 000 000,00 zł

  Opis:

  Projekt zakłada pozyskanie terenów zielonych na osiedlach miasta poprzez likwidację asfaltowych/betonowych terenów. Pierwszym etapem realizacji projektu będą konsultacje społeczne, podczas których mieszkańcy osiedli wskażą miejsca do renowacji.

  Lokalizacja: Teren miasta Dąbrowa Górnicza

  Autor: Zbigniew Masina, Piotr Zieliński


 • Modernizacja ul. Młodych

  Budżet: 4 100 000,00 zł

  Nazwa projektu: Modernizacja ul. Młodych

  Szacunkowy koszt realizacji: 4 100 000,00 zł

  Opis:

  Projekt zakłada modernizację ul. Młodych. W ramach środków przeznaczonych na budżet obywatelski 2021 proponuje się wykonanie (na odcinku od ul. Kasprzaka do ul. Podlesie) modernizacji ul. Młodych, polegającej na wymianie nawierzchni asfaltobetonowej, zawężeniu szerokości jezdni do 6 metrów, wyniesieniu tarczy skrzyżowania przy wyjazdach z osiedla i ogródków działkowych.

  Lokalizacja: ul. Młodych, pomiędzy ulicami Kasprzaka i Podlesie

  Autor: Zbigniew Masina, Piotr Zieliński


 • Usługi opiekuńcze dla osób starszych

  Budżet: 500 000,00 zł

  Nazwa projektu: Usługi opiekuńcze dla osób starszych

  Szacunkowy koszt realizacji: 500 000,00 zł

  Opis:

  Projekt zakłada stworzenie infolinii, przez którą seniorzy zgłaszaliby chęć skorzystania z pomocy w zakresie codziennego funkcjonowania oraz prowadzenia gospodarstwa domowego. Realizacja zadania zlecona zostałaby organizacji pozarządowej w drodze otwartego konkursu ofert w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  Lokalizacja: Teren miasta Dąbrowa Górnicza

  Autor: Małgorzata Michalska


 • Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Staszica

  Budżet: 4 100 000,00 zł

  Nazwa projektu: Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Staszica

  Szacunkowy koszt realizacji: 4 100 000,00 zł

  Opis:

  Projekt zakłada budowę wydzielonej, dwukierunkowej drogi dla rowerów o nawierzchni asfaltowej o szerokości 2m. Zakładana długość odcinka to ok. 2,9 km.

  Lokalizacja: ul. Staszica, od ul. Wojska Polskiego do ul. Hotelowej

  Autor: Ewelina Możdżeń


 • Rewitalizacja stawiku na Trzebyczce

  Budżet: 495 000,00 zł

  Nazwa projektu: Rewitalizacja stawiku na Trzebyczce

  Szacunkowy koszt realizacji: 495 000,00 zł

  Opis:

  Projekt zakłada oczyszczenie zbiornika wodnego w celu zwiększenia wartości rekreacyjno-użytkowej obszaru w rejonie Parku Tysiąclecia (Ząbkowice).

  Lokalizacja: Teren nad rzeką Trzebyczka przy zbiegu ulic Armii Krajowej, Gospodarczej i Szosowej

  Autor: Sławomir Musiał


 • Dąbrowskie Superdzieciaki

  Budżet: 340 000,00 zł

  Nazwa projektu: Dąbrowskie Superdzieciaki

  Szacunkowy koszt realizacji: 340 000,00 zł

  Opis:

  Projekt zakłada organizację całorocznych warsztatów i półkolonii z wyżywieniem dla kilkuset dzieci z Dąbrowy Górniczej, co pozwoli rozwinąć ich naturalny potencjał i uporać się z konsekwencjami pandemii. Obejmuje treningi asertywności, radzenia sobie z emocjami, komunikacji i doskonalenia umiejętności społecznych. Ofertę wzbogacają zajęcia w języku angielskim oraz zajęcia sportowe - rejsy łodziami motorami i żaglowymi pod opieką wykwalifikowanych instruktorów oraz jednodniowy biwak na bezludnej wyspie. Zajęcia poprowadzą certyfikowani specjaliści: terapeuci, psychologowie oraz nauczyciele akademiccy.

  Lokalizacja: Teren miasta Dąbrowa Górnicza

  Autor: Agnieszka Pasztak-Opiłka


 • ZdroWIEM w Dąbrowie

  Budżet: 252 000,00 zł

  Nazwa projektu: ZdroWIEM w Dąbrowie

  Szacunkowy koszt realizacji: 252 000,00 zł

  Opis:

  Projekt zakłada stworzenie Dąbrowskiego Centrum Pomocy Pacjentowi oraz przeprowadzenie kampanii ,,ZdroWIEM w Dąbrowie!”. Projekt ma na celu pomoc dla pacjentów w sytuacji utraty zdrowia - zwłaszcza w przypadku podejrzenia choroby nowotworowej. W ramach projektu mieszkańcy będą mogli skorzystać z porady koordynatorów pakietów onkologicznych, psychologów, prawnika i Gminnego Rzecznika Praw Pacjenta. Realizacja zadania zlecona zostałaby organizacji pozarządowej w drodze otwartego konkursu w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  Lokalizacja: Teren miasta Dąbrowa Górnicza

  Autor: Monika Polaczek


 • Park rekreacyjno - rowerowy

  Budżet: 1 500 000,00 zł

  Nazwa projektu: Park rekreacyjno - rowerowy

  Szacunkowy koszt realizacji: 1 500 000,00 zł

  Opis:

  Projekt zakłada stworzenie Parku rowerowego/Pumptracku wyposażonego w urządzenia oferujące nowe możliwości uprawiania sportu i rekreacji dla rowerzystów, dzieci, osób niepełnosprawnych. Powstanie Parku ma na celu stworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji oraz stworzenie nowej przestrzeni miejskiej. W ramach projektu zakłada się przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta, w wyniku których wypracowana zostanie koncepcja zagospodarowania obszaru po dawnej oczyszczalni ścieków w Strzemieszycach Wielkich. W ramach projektu zostanie zrealizowany etap wskazany przez mieszkańców i projektanta.

  Lokalizacja: Teren po dawnej oczyszczalni ścieków przy ul. Szałasowizna

  Autor: Jerzy Reszke


 • Etnobotaniczna Noc Świętojańska

  Budżet: 36 000,00 zł

  Nazwa projektu: Etnobotaniczna Noc Świętojańska

  Szacunkowy koszt realizacji: 36 000,00 zł

  Opis:

  Projekt zakłada organizację nocy świętojańskiej, w trakcie której mieszkańcy wezmą udział w warsztatach etnobotanicznych w formie spaceru badawczego po Dąbrowie Górniczej, gdzie będą mogli  nauczyć się rozpoznawać dzikie rośliny przydatne w codziennym życiu. W ramach projektu przewiduje się także koncert nawiązujący do tematyki botanicznej. Realizacja zadania zlecona zostałaby organizacji pozarządowej w drodze otwartego konkursu w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  Lokalizacja: Teren miasta Dąbrowa Górnicza

  Autor: Iwona Stodolna


 • Dąbrowska Zielarnia Seniora

  Budżet: 36 000,00 zł

  Nazwa projektu: Dąbrowska Zielarnia Seniora

  Szacunkowy koszt realizacji: 36 000,00 zł

  Opis:

  Cykl spotkań/warsztatów dla seniorów, poszerzających wiedzę na temat lokalnej roślinności a także sposobów jej wykorzystania w życiu codziennym.  Realizacja zadania zlecona zostałaby organizacji pozarządowej w drodze otwartego konkursu w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  Lokalizacja: Teren miasta Dąbrowa Górnicza

  Autor: Iwona Stodolna


 • Dąbrowska Zielarnia Juniora

  Budżet: 36 000,00 zł

  Nazwa projektu: Dąbrowska Zielarnia Juniora

  Szacunkowy koszt realizacji: 36 000,00 zł

  Opis:

  Cykl spotkań/warsztatów dla dzieci wraz z rodzicami, poszerzających wiedzę na temat lokalnej roślinności a także sposobów jej wykorzystania w życiu codziennym.  Realizacja zadania zlecona zostałaby organizacji pozarządowej w drodze otwartego konkursu w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  Lokalizacja: Teren miasta Dąbrowa Górnicza

  Autor: Iwona Stodolna


 • Urokliwe Wywierzyska

  Budżet: 126 000,00 zł

  Nazwa projektu: Urokliwe Wywierzyska

  Szacunkowy koszt realizacji: 126 000,00 zł

  Opis:

  Projekt zakłada poszerzenie oferty rekreacyjnej terenu Wywierzysk. W ramach projektu planuje się oczyszczenie zbiornika wodnego oraz wykonanie budek lęgowych dla ptaków, a także rozbudowę istniejącego placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej.

  Lokalizacja: Teren zbiorników wodnych Wywierzyska przy ul. Strzemieszyckiej

  Autor: Krystyna Szaniawska


 • Park Srocza Góra

  Budżet: 47 000,00 zł

  Nazwa projektu: Park Srocza Góra

  Szacunkowy koszt realizacji: 47 000,00 zł

  Opis:

  Projekt zakłada zwiększenie walorów rekreacyjno-turystycznych przestrzeni otaczającej wzniesienie Srocza Góra. W ramach projektu planuje się montaż ławek, rozstawienie koszy, wykonanie trzebieży roślinności oraz montaż tablic informacyjnych.

  Lokalizacja: Teren przy wzniesieniu Srocza Góra, obok Szkoły Podstawowej nr 5, przy ul. Strzemieszyckiej.

  Autor: Alicja Wiatrowska-Cieplak


Ładowanie...