Pozostałe edycje:
2019

Projekty zgłoszone przez mieszkańców

 • Łąki kwietne w Parku Hallera

  Budżet: 116 885,00

  Nazwa projektu: Łąki kwietne w Parku Hallera

  Szacunkowy koszt realizacji: 116 885,00 zł

  Opis:

  Łąki pełne kwiatów polnych to według ekologów najlepszy sposób na nękające miasta susze i upały.  Łąki kwietne pomagają walczyć z niedoborem wody i obniżają temperaturę otoczenia. Są też schronieniem dla pożytecznych owadów, małych ssaków i ptaków. To tylko jedne z niektórych zalet jakie niesie za sobą zakładanie łąk kwietnych.

  STATUS: projekt uzyskał negatywny wynik weryfikacji merytoryczno-prawnej.

  Autor: Aneta Stęplewska, Szymon Widera, Adam Klimczyk


 • Trasa rowerowa wokół Pogoria IV

  Budżet: 4 100 000,00

  Nazwa projektu: Trasa rowerowa wokół Pogoria IV

  Szacunkowy koszt realizacji: 4 100 000,00 zł

  Opis:

  Wykonanie trasy rowerowej wokół Pogorii IV od początku ulicy Spacerowa w kierunku Wojkowic wzdłuż istniejącej trasy rowerowej biegnącej przez las.

  STATUS: projekt uzyskał negatywny wynik weryfikacji merytoryczno-prawnej. Autor projektu złożył odwołanie do Rady Budżetu Obywatelskiego, która podtrzymała wynik weryfikacji merytoryczno-prawnej (zobacz protokół).

  Autor: Czesław Bigaj


 • Rodzinny zakątek z tężnią w tle

  Budżet: 400 000,00 zł

  Nazwa projektu: Rodzinny zakątek z tężnią w tle

  Szacunkowy koszt realizacji: 400 000,00 zł zł

  Opis:

  Miejsce sprzyjające rodzinnym i koleżeńskim spotkaniom,wypełnione zielenią i kwiatami. Wyposażone w tężnię solankową i plac zabaw oraz teren rekreacyjny. Wszystko ulokowane w otoczeniu sadu, zapewniającego bliskość obcowania z naturą obiekt stanowiący alternatywę dla betonowej infrastruktury miejskiej.

  STATUS: projekt uzyskał negatywny wynik weryfikacji merytoryczno-prawnej. Autorka projektu złożyła odwołanie do Rady Budżetu Obywatelskiego, która podtrzymała wynik weryfikacji merytoryczno-prawnej (zobacz protokół).

  Autor: Tatiana Duraj-Fert


 • Spacerowa - ulicą spacerową

  Budżet: 75 000,00

  Nazwa projektu: Spacerowa - ulicą spacerową

  Szacunkowy koszt realizacji: 75 000,00 zł

  Opis:

  Dzielnice; Antoniów, Kostury, Piekło, Piła Ujejska bezpośrednio przylegają do zbiornika Pogoria IV. Obszar ten posiada ewidentne walory przyrodnicze i rekreacyjne. W ciągu ostatnich lat stał się popularny wśród rowerzystów, biegaczy i ludzi spacerujących. Istotą projektu jest przekształcenie ulic Józefa Unruga i Spacerowej w „strefę zamieszkania”.

  STATUS: projekt uzyskał negatywny wynik weryfikacji merytoryczno-prawnej.

  Autor: Katarzyna Urbańczyk


 • Parking przy Struga

  Budżet: 1 000 000,00

  Nazwa projektu: Parking przy Struga

  Szacunkowy koszt realizacji: 1 000 000,00 zł

  Opis:

  Przebudowa chodnika i budowa parkingu przy ulicy Struga.

  STATUS: projekt uzyskał negatywny wynik weryfikacji merytoryczno-prawnej. Autor projektu złożył odwołanie do Rady Budżetu Obywatelskiego, która podtrzymała wynik weryfikacji merytoryczno-prawnej (zobacz protokół).

  Autor: Przemysław Dudzicz


 • Parking przy Dąbrowskiego 24

  Budżet: 1 200 000,00

  Nazwa projektu: Parking przy Dąbrowskiego 24

  Szacunkowy koszt realizacji: 1 200 000,00 zł

  Opis:

  Przebudowa i rozbudowa parkingu przy ulicy Dąbrowskiego 24.

  STATUS: projekt uzyskał negatywny wynik weryfikacji merytoryczno-prawnej. Autor projektu złożył odwołanie do Rady Budżetu Obywatelskiego, która podtrzymała wynik weryfikacji merytoryczno-prawnej (zobacz protokół).

  Autor: Przemysław Dudzicz


 • Budowa parkingu eko

  Budżet: 200 000,00

  Nazwa projektu: Budowa parkingu eko

  Szacunkowy koszt realizacji: 200 000,00 zł

  Opis:

  Budowa miejsc parkingowych pomiędzy blokiem przy ul. Bandrowskiego 6 a Kościuszki 24 wraz z miejscami do ładowania aut elektrycznych.

  STATUS: projekt uzyskał negatywny wynik weryfikacji merytoryczno-prawnej.

  Autor: Ewa Szymkiewicz


 • Dąbrowskie Chodniki

  Budżet: 4 100 000,00

  Nazwa projektu: Dąbrowskie Chodniki

  Szacunkowy koszt realizacji: 4 100 000,00 zł

  Opis:

  Projekt zakłada remont najbardziej zniszczonych chodników w dąbrowskich osiedlach. W związku z zawieszeniem w roku obecnym Budżetu Partycypacyjnego byłaby to możliwość zainwestowania w lokalne potrzeby. Za inwentaryzację i wskazanie najbardziej pilnych remontów odpowiedzialne byłyby odpowiednie wydziały Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

  STATUS: projekt pozytywnie przeszedł weryfikację merytoryczno-prawną oraz został sierowany na listę do głosowania /zobacz zakładka projekty do głosowania/

  Autor: Dawid Bochenek


 • Ogrodzenie Terenu OSP

  Budżet: 40 000,00

  Nazwa projektu: Ogrodzenie Terenu OSP

  Szacunkowy koszt realizacji: 40 000,00 zł

  Opis:

  Ogrodzenie całej działki otaczającej Remizę OSP w Kuźniczce Nowej, które pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa dla dzieci w trakcie zabawy jak również dla dorosłych (dzikie zwierzęta). Ogrodzenie terenu wokół OSP pozowali również na ochronę mienia i osiągniętego uporządkowania terenu działki przed dzikimi zwierzętami.

  PROJEKT WYCOFANY PRZEZ AUTORKĘ PROJEKTU

  Autor: Jolanta Olaszewska


 • Miejska Strzelnica Sportowa

  Budżet: 4 100 000,00

  Nazwa projektu: Miejska Strzelnica Sportowa

  Szacunkowy koszt realizacji: 4 100 000,00 zł

  Opis:

  Powstanie nowoczesnego obiektu umożliwi mieszkańcom Naszego miasta bezpieczne uprawianie strzelectwa sportowego pod fachową opieką instruktorów. Przyczyni się do zdobycia wiedzy i umiejętności strzeleckich a także będzie areną rywalizacji sportowej. Stanie się miejscem spotkań wielu pokoleń Dąbrowian, łącząc ciekawość, pasję i aktywny wypoczynek.

  STATUS: projekt uzyskał negatywny wynik weryfikacji merytoryczno-prawnej. Autor projektu złożył odwołanie do Rady Budżetu Obywatelskiego, która podtrzymała wynik weryfikacji merytoryczno-prawnej (zobacz protokół).

  Autor: Roman Radowiecki


 • Podlesie Pełne Życia - etap 2

  Budżet: 3 100 000,00

  Nazwa projektu: Podlesie Pełne Życia - etap 2

  Szacunkowy koszt realizacji: 3 100 000,00 zł

  Opis:

  Projekt jest kontynuacją zwycięskiego projektu z zeszłego roku, który zakłada gruntowną przebudowę Podlesia. Obecny etap zakłada budowę profesjonalnego skateparku wraz z mobilnym pumptrackiem oraz infrastrukturą sanitarną i gastronomiczną. Planowany jest również remont drogi dojazdowej przy ul. Podlesie wraz z budową 5 miejsc parkingowych.

  STATUS: projekt uzyskał negatywny wynik weryfikacji merytoryczno-prawnej.

  Autor: Sylwia Szałwińska, Piotr Wiśniewski


 • Parking

  Budżet: 1 000 000,00

  Nazwa projektu: Parking

  Szacunkowy koszt realizacji: 1 000 000,00 zł

  Opis:

  Remont, modernizacja i rozbudowa Parkingu, który znajduje się przy ulicy Kościuszki 29. Docelowa liczba miejsc parkingowych - 90.

  STATUS: projekt uzyskał negatywny wynik weryfikacji merytoryczno-prawnej. Autor projektu złożył odwołanie do Rady Budżetu Obywatelskiego, która podtrzymała wynik weryfikacji merytoryczno-prawnej (zobacz protokół).

  Autor: Artur Tuleta


 • Parking na osiedlu Kasprzaka

  Budżet: 400 000,00

  Nazwa projektu: Parking na osiedlu Kasprzaka

  Szacunkowy koszt realizacji: 400 000,00 zł

  Opis:

  Projekt zakłada budowę (wydłużenie aktualnego) parkingu na ul. Kasprzak pomiędzy blokiem 40 a 42 do wysokości ostatniej klatki bloku 42. Dzięki temu zyskamy dodatkowe minimum 20 miejsc parkingowych.

  STATUS: projekt uzyskał negatywny wynik weryfikacji merytoryczno-prawnej.

  Autor: Michał Lichtenberg


 • Sportowa Dzielnica

  Budżet: 650 000,00

  Nazwa projektu: Sportowa Dzielnica

  Szacunkowy koszt realizacji: 650 000,00 zł

  Opis:

  Istotą projektu jest doposażenie istniejącego Parku Rozrywki oraz budowa boiska wielofunkcyjnego obok ZSP nr 6 w Tucznawie wraz z objęciem monitoringiem w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom.

  STATUS: projekt uzyskał negatywny wynik weryfikacji merytoryczno-prawnej.

  Autor: Adrian Przybyła


 • Monitoring uliczny

  Budżet: 500 000,00

  Nazwa projektu: Monitoring uliczny

  Szacunkowy koszt realizacji: 500 000,00 zł

  Opis:

  Projekt zakłada doprowadzenie internetu szerokopasmowego i instalację monitoringu na ulicy M. Dąbrowskiej, Wapiennej i Sikorskiego oraz przyłączenie go do sieci monitoringu miejskiego.

  STATUS: projekt uzyskał negatywny wynik weryfikacji merytoryczno-prawnej.

  Autor: Grzegorz Szymiec, Elżbieta Szymiec


 • Trakt pieszy wzdłuż torowiska

  Budżet: 410 000,00

  Nazwa projektu: Trakt pieszy wzdłuż torowiska

  Szacunkowy koszt realizacji: 410 000,00 zł

  Opis:

  Jest to odcinek chodnika od przystanku tramwajowego "Osiedle Kasprzaka" do drugiego przejścia przez torowisko za ul. Działki.

  STATUS: projekt uzyskał negatywny wynik weryfikacji merytoryczno-prawnej.

  Autor: Zbigniew Masina, Piotr Zieliński


 • Rewitalizacja - Równe chodniki i drogi

  Budżet: 1 450 000,00

  Nazwa projektu: Rewitalizacja - Równe chodniki i drogi

  Szacunkowy koszt realizacji: 1 450 000,00 zł

  Opis:

  Równe chodniki i drogi wewnątrz osiedli wymagają remontów i zmian, Kasprzaka 46 to kompleks do którego przyjeżdżaja mieszkańcy nie tylko Gołonoga ale i z całego miasta np do piekarni całodobowej. Teren wymaga rewitalizacji nowych bezpiecznych chodników, drogi dojazdowo wyjazdowej oraz parkingów. Ta zmiana będzie dopełnieniem placu hutnika. Zagłosuj.

  STATUS: projekt uzyskał negatywny wynik weryfikacji merytoryczno-prawnej.

  Autor: Piotr Zieliński


 • Modernizacja parkingu osiedlowego

  Budżet: 58 000,00

  Nazwa projektu: Modernizacja parkingu osiedlowego

  Szacunkowy koszt realizacji: 58 000,00 zł

  Opis:

  Parking zlokalizowany jest przy ul. Starej, pomiędzy budynkami nr 13, 15 i 17. Plac parkingowy jest bardzo małych gabarytów zatem każde wolne miejsce jest skrupulatnie wykorzystywane przez mieszkańców do parkowania swoich pojazdów. Miejsc parkingowych bardzo brakuje, a zaznaczyć należy, że z parkingu korzystają również studenci pobliskiej WSB.

  STATUS: projekt uzyskał negatywny wynik weryfikacji merytoryczno-prawnej. Autor projektu złożył odwołanie do Rady Budżetu Obywatelskiego, która podtrzymała wynik weryfikacji merytoryczno-prawnej (zobacz protokół).

  Autor: Marek Kępa


 • Modernizacja drogi na osiedlu Mydlice

  Budżet: 620 000,00

  Nazwa projektu: Modernizacja drogi na osiedlu Mydlice

  Szacunkowy koszt realizacji: 620 000,00 zł

  Opis:

  W ramach modernizacji planuje się: przebudowę istniejącej drogi polegającą na jej poszerzeniu, wykonaniu nowej nawierzchni, budowę nowych miejsc parkingowych oraz wymianę oświetlenia ulicznego na ledowe wzdłuż budynków Legionów Polskich 107, 113, 115 do wyjazdu przy budynku 111.

  STATUS: projekt uzyskał negatywny wynik weryfikacji merytoryczno-prawnej.

  Autor: Edward Zieliński


 • Park z prawdziwego zdarzenia - Mydlice

  Budżet: 3 000 000,00

  Nazwa projektu: Park z prawdziwego zdarzenia - Mydlice

  Szacunkowy koszt realizacji: 3 000 000,00 zł

  Opis:

  Projekt zakłada rewitalizację zaniedbanego i nieco zapomnianego parku na osiedlu Mydlice, tuż obok szkoły podstawowej nr 30. Projekt dotyczy rewitalizacji parku, budowę elementów małej architektury, tworząc bezpieczne i przytulne miejsce w środku osiedla, umożliwiając zarówno aktywny, jak i pasywny odpoczynek w bezpiecznym i nowoczesnym parku.

  STATUS: projekt uzyskał negatywny wynik weryfikacji merytoryczno-prawnej. Autor projektu złożył odwołanie do Rady Budżetu Obywatelskiego, która podtrzymała wynik weryfikacji merytoryczno-prawnej (zobacz protokół).

  Autor: Adam Czerwiński


 • Modernizacja drogi dojazdowej i parkingu

  Budżet: 150 000,00

  Nazwa projektu: Modernizacja drogi dojazdowej i parkingu

  Szacunkowy koszt realizacji: 150 000,00 zł

  Opis:

  Parking zlokalizowany jest na wysokości budynku nr 42 przy ulicy T. Kościuszki. Infrastruktura powstała w latach 70-tych ubiegłego wieku. Uliczka dojazdowa jest w bardzo złym stanie technicznym. Dwie strony jezdni są zapadnięte i pojazdy jadąc ocierają podwoziem o środek jezdni. Są przypadki uszkodzenia instalacji odprowadzającej spaliny pojazdu.

  STATUS: Projekt zweryfikowany negatywnie przez niedołączenie zgody dysponenta nieruchomości wskazanej w lokalizacji.

  Autor: Marek Kępa


 • Modernizacja pasażu

  Budżet: 160 000,00

  Nazwa projektu: Modernizacja pasażu

  Szacunkowy koszt realizacji: 160 000,00 zł

  Opis:

  Modernizacja pasażu polegająca na nawiązaniu do zrewitalizowanego PAM przy Klubie Krąg do drogi przy budynku Grynia 9.

  STATUS: projekt uzyskał negatywny wynik weryfikacji merytoryczno-prawnej.

  Autor: Krystyna Szlęzak


 • Bezpieczny przejazd i przejście ul. Leśna

  Budżet: 1 300 000,00

  Nazwa projektu: Bezpieczny przejazd i przejście ul. Leśna

  Szacunkowy koszt realizacji: 1 300 000,00 zł

  Opis:

  Kompleksowy remont drogi wraz z zatokami parkingowymi oraz chodnika biegnącego wzdłuż drogi przy budynkach Leśna 3, 5 i 7. Wykonanie remontu drogi i chodnika jest konieczne ze względu na ich tragiczny stan, niebezpieczny w użytkowaniu dla pieszych i samochodów, a szczególnie dla osób niepełnosprawnych, starszych i matek z dziećmi.

  STATUS: projekt uzyskał negatywny wynik weryfikacji merytoryczno-prawnej. Autor projektu złożył odwołanie do Rady Budżetu Obywatelskiego, która podtrzymała wynik weryfikacji merytoryczno-prawnej (zobacz protokół).

  Autor: Jan Giemza


 • Budowa tężni solankowej w Parku Hallera

  Budżet: 1 980 000,00

  Nazwa projektu: Budowa tężni solankowej w Parku Hallera

  Szacunkowy koszt realizacji: 1 980 000,00 zł

  Opis:

  Projekt zakłada inwestycję z zakresu budowy tężni solankowej w Parku Hallera, którą proponuje się zamontować w postaci klasycznej tężni  o konstrukcji drewnianej z gałązkami tarniny, po której spływa solanka lub w alternatywnej postaci kamiennej fontanny kaskadowej. Projekt zakłada budowę tężni solankowej  wraz ze stosowną infrastrukturą.

  STATUS: projekt uzyskał negatywny wynik weryfikacji merytoryczno-prawnej.

  Autor: Ryszard Harańczyk


 • Wieża widokowa na Wzgórzu Gołonoskim

  Budżet: 1 980 000,00

  Nazwa projektu: Wieża widokowa na Wzgórzu Gołonoskim

  Szacunkowy koszt realizacji: 1 980 000,00 zł

  Opis:

  Projekt zakłada budowę wieży widokowej na Wzgórzu Gołonoskim od strony cmentarza przy ulicy Jaskrów. Kształt takiej wieży mógłby być w miarę standardowy, tj. byłby on w postaci walca lub prostopadłościanu, wokół którego, będą usytuowane schody, prowadzące na szczyt zadaszonego punktu widokowego.

  STATUS: projekt uzyskał negatywny wynik weryfikacji merytoryczno-prawnej.

  Autor: Ryszard Harańczyk


 • Łączymy mieszkańców i działkowiczów

  Budżet: 777 600,00

  Nazwa projektu: Łączymy mieszkańców i działkowiczów

  Szacunkowy koszt realizacji: 777 600,00 zł

  Opis:

  Projekt zakłada wykonanie drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi ułatwiający dojazd i parkowanie użytkowników działek i mieszkańców Łęknic. Dodatkowym atutem jest uporządkowanie terenu wzdłuż ogródków działkowych, który stanowi wieczne śmietnisko.

  STATUS: projekt uzyskał negatywny wynik weryfikacji merytoryczno-prawnej.

  Autor: Michał Nuckowski


 • Skrzyżowanie Korczaka z Wojska Polskiego

  Budżet: 100 000,00

  Nazwa projektu: Skrzyżowanie Korczaka z Wojska Polskiego

  Szacunkowy koszt realizacji: 100 000,00 zł

  Opis:

  Zapewnienie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Korczaka z ul. Wojska Polskiego.

  STATUS: projekt uzyskał negatywny wynik weryfikacji merytoryczno-prawnej.

  Autor: Czesława Rudzińska


 • Dąbrowskie Planty

  Budżet: 2 500 000

  Nazwa projektu: Dąbrowskie Planty

  Szacunkowy koszt realizacji: 2 500 000 zł

  Opis:

  Rewitalizacja da mieszkańcom bezpieczeństwo i komfort.

  STATUS: projekt pozytywnie przeszedł weryfikację merytoryczno-prawną.

   

  Autor: Magdalena Wąsik


 • Chodniki i jezdnia przy ulicy Leśnej 5

  Budżet: 1 500 000,00

  Nazwa projektu: Chodniki i jezdnia przy ulicy Leśnej 5

  Szacunkowy koszt realizacji: 1 500 000,00 zł

  Opis:

  Chodniki nierówne, wysokie krawężniki, ulica pozapadana.

  STATUS: projekt uzyskał negatywny wynik weryfikacji merytoryczno-prawnej.

  Autor: Małgorzata Radzikowska


 • Modernizacja kortów tenisowych

  Budżet: 4 100 000,00

  Nazwa projektu: Modernizacja kortów tenisowych

  Szacunkowy koszt realizacji: 4 100 000,00 zł

  Opis:

  Plac położony jest w sercu Osiedla Kasprzaka i aktualnie znajduje się w opłakanym stanie technicznym. Projekt ma na celu przywrócenie jego znaczenia użytkowego dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej aby z tego placu mogli korzystać również uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 12 oraz innych placówek szkolnych z okolicy jak również mieszkańcy.

  STATUS: projekt uzyskał negatywny wynik weryfikacji merytoryczno-prawnej.

  Autor: Zbigniew Masina, Piotr Zieliński


 • Tężnia solankowa w Parku Hallera

  Budżet: 2 000 000,00

  Nazwa projektu: Tężnia solankowa w Parku Hallera

  Szacunkowy koszt realizacji: 2 000 000,00 zł

  Opis:

  Budowa drewnianej tężni solankowej w Parku Hallera. Ogólnodostępne inhalatorium na świeżym powietrzu.

  STATUS: projekt uzyskał negatywny wynik weryfikacji merytoryczno-prawnej.

  Autor: Ewelina Możdżeń


 • Park krajobrazowy - Górka Gołonoska

  Budżet: 4 100 000,00

  Nazwa projektu: Park krajobrazowy - Górka Gołonoska

  Szacunkowy koszt realizacji: 4 100 000,00 zł

  Opis:

  Projekt przewiduje budowę wieży drewnianej lub drewniano metalowej o wys. 20-25 metrów wraz dojściem, modernizacją parkingu oraz uporządkowaniem terenu, który jest przeznaczony na park krajobrazowy zgodnie z projektem zagospodarowania przestrzennego. Zaletą tego projektu jest to, że byłby to jeden z bardziej atrakcyjnych zakątków miasta.

  STATUS: projekt uzyskał negatywny wynik weryfikacji merytoryczno-prawnej.

  Autor: Zbigniew Masina, Piotr Zieliński


 • Tężnia solankowa w Parku Hallera

  Budżet: 2 600 000,00

  Nazwa projektu: Tężnia solankowa w Parku Hallera

  Szacunkowy koszt realizacji: 2 600 000,00 zł

  Opis:

  Dąbrowski Park Hallera to piękny obiekt oferujący dużo atrakcji przyrodniczych. Warto, aby dodatkowo spełniał funkcje zdrowotną. Takim „dodatkiem” zdrowotnym do Parku Hallera byłaby tężnia solankowa, która – oprócz walorów wypoczynkowych – poprzez wytwarzanie specyficznego mikroklimatu pomaga w leczeniu chorób układu oddechowego oraz we wzmocnieniu systemu odpornościowego.

  STATUS: projekt uzyskał negatywny wynik weryfikacji merytoryczno-prawnej.

  Autor: Łukasz Ciastoń


 • Plac Sportu i Rekreacji Podlesie

  Budżet: 4 100 000,00

  Nazwa projektu: Plac Sportu i Rekreacji Podlesie

  Szacunkowy koszt realizacji: 4 100 000,00 zł

  Opis:

  Obiekt przeznaczony dla szerokiego spektrum mieszkańców  ponieważ będą to dwa równoległe tory do jazdy na deskorolce, rolkach  oraz rowerze o mniejszej i większej skali trudności i dodatkowo będzie zawierał tor rowerowy o średniej skali trudności oraz również będzie mini tor saneczkowy do zjeżdżania na sankach w zimie.

  STATUS: projekt uzyskał negatywny wynik weryfikacji merytoryczno-prawnej. Autorzy projektu złożyli odwołanie do Rady Budżetu Obywatelskiego, która podtrzymała wynik weryfikacji merytoryczno-prawnej (zobacz protokół).

  Autor: Zbigniew Masina, Piotr Zieliński


 • Portal do EduMożliwości

  Budżet: 500 000,00

  Nazwa projektu: Portal do EduMożliwości

  Szacunkowy koszt realizacji: 500 000,00 zł

  Opis:

  Portal do EduMożliwości to inicjatywa wspierająca edukację i szeroko pojęty rozwój mieszkańców DG.To internetowa platforma edukacyjna,wirtualna szkoła,mobilna pracownia rozwoju i mobilne laboratorium edukacyjnych wielomożliwości.To nieodpłatne warsztaty, zajęcia,spotkania.To dobrej jakości dostępna i efektywna edukacja,rozwój kompetencji i pasji.

  STATUS: projekt pozytywnie przeszedł weryfikację merytoryczno-prawną oraz został sierowany na listę do głosowania /zobacz zakładka projekty do głosowania/

  Autor: Anna Dęboń


 • Biohazard od gołębi - likwidacja

  Budżet: 100 000,00

  Nazwa projektu: Biohazard od gołębi - likwidacja

  Szacunkowy koszt realizacji: 100 000,00 zł

  Opis:

  Stała informacja edukacyjna i monitoring. Dzikie gołębie karmione na dużych osiedlach i placach tworzą w rezultacie guano mające właściwość pulweryzacji i w stanie pylistym zagraża płucom, niosąc ryzyko 40 patogenów Wszystkim Mieszkańcom - a szczególnie starszym i astmatykom, podatnym na pandemie.

  STATUS: projekt pozytywnie przeszedł weryfikację merytoryczno-prawną oraz został sierowany na listę do głosowania /zobacz zakładka projekty do głosowania/

  Autor: Jerzy Drwięga


 • Amfiteatr Pełen Życia

  Budżet: 400 000,00

  Nazwa projektu: Amfiteatr Pełen Życia

  Szacunkowy koszt realizacji: 400 000,00 zł

  Opis:

  Doposażenie dotychczas istniejącego odświeżonego obiektu z wieloletnią tradycją kulturalno-rozrywkową o niezbędne elementy sprzyjające wzrostowi aktywności mieszkańców i przyjezdnych w obszarze rozrywki i rekreacji. W tym celu należy doposażyć miejsce o scenę z zadaszeniem i oświetleniem oraz tężnię solankową.

  STATUS: projekt pozytywnie przeszedł weryfikację merytoryczno-prawną oraz został sierowany na listę do głosowania /zobacz zakładka projekty do głosowania/. Autorka złożyła odwołanie od częściowo negatywnej opinii do Rady Budżetu Obywatelskiego, która podtrzymała wyniki weryfikacji merytoryczno-prawnej (zobacz protokół).

  Autor: Tatiana Duraj-Fert


 • Rodzinny przylądek na Pogorii

  Budżet: 800 000,00

  Nazwa projektu: Rodzinny przylądek na Pogorii

  Szacunkowy koszt realizacji: 800 000,00 zł

  Opis:

  Projekt zakłada zagospodarowanie "cypelka" tj.: budowa 5-6-ciu wiat ze stołami, ławkami, grillami oraz miejscem na duże ognisko, budowa piaskownicy i małego placu zabaw wśród drzew a także 4 domków dziecięcych ekologicznych, budowa tarasów widokowych, poszerzenie plaży, zabudowa ok. 10 ławek, koszy, stojaków na rowery oraz 2-3 toalet typu Toy-Toy.

  STATUS: projekt pozytywnie przeszedł weryfikację merytoryczno-prawną oraz został sierowany na listę do głosowania /zobacz zakładka projekty do głosowania/

  Nowy tytuł projektu „Grill Park na cypelku przy Pogorii III” w związku ze zmianą jego zakresu w wyniku weryfikacji merytoryczno-prawnej.

  Autor: Danuta Fiedkiewicz


 • Warsztaty naukowe dla dzieci i młodzieży

  Budżet: 280 000,00

  Nazwa projektu: Warsztaty naukowe dla dzieci i młodzieży

  Szacunkowy koszt realizacji: 280 000,00 zł

  Opis:

  Projekt ma na celu rozszerzenie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w mieście z przedmiotów ścisłych, przyrodniczych i informatycznych. Warsztaty rozwijające dla dzieci mających zamiłowanie w jednej z dziedzin. Pozwalające poszerzać wiedzę, rozwijać kreatywność, umiejętność obserwacji i wnioskowania, przygotowywać się do konkursów.

  STATUS: projekt pozytywnie przeszedł weryfikację merytoryczno-prawną oraz został sierowany na listę do głosowania /zobacz zakładka projekty do głosowania/

  Autor: Kamila Górniak


 • Rodzinne Planty

  Budżet: 4 000 000,00

  Nazwa projektu: Rodzinne Planty

  Szacunkowy koszt realizacji: 4 000 000,00 zł

  Opis:

  Projekt  ma charakter rekreacyjno-kulturalny, który stworzy miejsce przyjazne, dostępne oraz tworzące integrację międzypokoleniową w samym sercu dzielnicy Reden. Planuje się nowe roślinne nasadzenia, remont alejek, oświetlenia, wybieg dla psów, strefy aktywności, nowe ławki. Wygląd oraz cała realizacja będzie konsultowana z mieszkańcami miasta.

  STATUS: projekt pozytywnie przeszedł weryfikację merytoryczno-prawną oraz został sierowany na listę do głosowania /zobacz zakładka projekty do głosowania/

  Autor: Kamil Kiernożycki, Magdalena Wąsik


 • Dąbrowskie Źródełka - system poidełek

  Budżet: 111 000,00 + koszt dostawy wody

  Nazwa projektu: Dąbrowskie Źródełka - system poidełek

  Szacunkowy koszt realizacji: 111 000,00 + koszt dostawy wody zł

  Opis:

  Projekt zakłada instalację na ulicach miasta źródełek/kranów z pitną wodą. Ideą jest umożliwienie mieszkańcom napełniania "swoich butelek" podczas przebywania w przestrzeni miejskiej (w trakcie spacerów, zabaw z dzieckiem, oczekiwania na autobus, itd). Woda z dąbrowskich wodociągów spełnia wysokie kryteria czystości i może być pita prosto z kranu.

  STATUS: projekt pozytywnie przeszedł weryfikację merytoryczno-prawną oraz został sierowany na listę do głosowania /zobacz zakładka projekty do głosowania/

  Autor: Przemysław Kowalski


 • Zakup samochodu specjalistycznego

  Budżet: 500 000,00

  Nazwa projektu: Zakup samochodu specjalistycznego

  Szacunkowy koszt realizacji: 500 000,00 zł

  Opis:

  OSP Dąbrowa Górnicza - Okradzionów jest jednostką działającą w KSRG. Projekt polega na zakupie samochodu specjalistycznego oraz doposażenia jednostki w niezbędny sprzęt i umundurowanie do działań ratowniczo-gaśniczych. W szczególności zostaną uwzględnione potrzeby przystosowania samochodu do przewozu psów ratowniczych - poszukujących osób żywych.

  STATUS: projekt pozytywnie przeszedł weryfikację merytoryczno-prawną oraz został sierowany na listę do głosowania /zobacz zakładka projekty do głosowania/

  Autor: Jerzy Łaskawiec


 • Więcej tlenu dla mieszkańców

  Budżet: 1 000 000,00

  Nazwa projektu: Więcej tlenu dla mieszkańców

  Szacunkowy koszt realizacji: 1 000 000,00 zł

  Opis:

  Projekt ma się przyczynić do pozyskania terenów zielonych na osiedlach miasta.

  STATUS: projekt pozytywnie przeszedł weryfikację merytoryczno-prawną oraz został sierowany na listę do głosowania /zobacz zakładka projekty do głosowania/

  Autor: Zbigniew Masina, Piotr Zieliński


 • Modernizacja ul. Młodych

  Budżet: 4 100 000,00

  Nazwa projektu: Modernizacja ul. Młodych

  Szacunkowy koszt realizacji: 4 100 000,00 zł

  Opis:

  Ulica Młodych jest łącznikiem ul. Kasprzaka ul. Podlesie  i następnie stanowi połączenie  z drogą ekspresowa S1 oraz DK 94  oraz dojazdem do Strzemieszyc.  Droga pozwala  ominąć centrum miasta przez ciężkie pojazdy  które wjeżdżają bądź zjeżdżają z tych traktów  do firm działających  w tej części miasta .

  STATUS: projekt pozytywnie przeszedł weryfikację merytoryczno-prawną oraz został sierowany na listę do głosowania /zobacz zakładka projekty do głosowania/

  Autor: Zbigniew Masina, Piotr Zieliński


 • Usługi opiekuńcze dla osób starszych

  Budżet: 4 100 000

  Nazwa projektu: Usługi opiekuńcze dla osób starszych

  Szacunkowy koszt realizacji: 4 100 000 zł

  Opis:

  W Dąbrowie Górniczej jest śladowa ilość usług opiekuńczych nie przystających do potrzeb gwałtownie starzejącego się społeczeństwa.

  STATUS: projekt pozytywnie przeszedł weryfikację merytoryczno-prawną oraz został sierowany na listę do głosowania /zobacz zakładka projekty do głosowania/

  Autor: Małgorzata Michalska


 • Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Staszica

  Budżet: 1 000 000

  Nazwa projektu: Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Staszica

  Szacunkowy koszt realizacji: 1 000 000 zł

  Opis:

  Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Staszica.

  STATUS: projekt pozytywnie przeszedł weryfikację merytoryczno-prawnąoraz został sierowany na listę do głosowania /zobacz zakładka projekty do głosowania/

  Autor: Ewelina Możdżeń


 • Rewitalizacja stawiku na Trzebyczce

  Budżet: 200 000,00

  Nazwa projektu: Rewitalizacja stawiku na Trzebyczce

  Szacunkowy koszt realizacji: 200 000,00 zł

  Opis:

  Płynąca przez Park Tysiąclecia w Ząbkowicach Trzebyczka tworzy mały zaniedbany stawik. Park w ostatnio uporządkowano , ustawiono urządzenia treningowe  dla dorosłych i dzieci wycięto uschnięte drzewa nasadzono nowe . Projekt przewiduje oczyszczenie stawu wybudowanie jazów przepływowych, brodzika dla dzieci ,  pomostu i przystani dla łódek.      

  STATUS: projekt pozytywnie przeszedł weryfikację merytoryczno-prawną oraz został sierowany na listę do głosowania /zobacz zakładka projekty do głosowania/

  Autor: Sławomir Musiał


 • Dąbrowskie Superdzieciaki

  Budżet: 340 000,00

  Nazwa projektu: Dąbrowskie Superdzieciaki

  Szacunkowy koszt realizacji: 340 000,00 zł

  Opis:

  Projekt zakłada organizację całorocznych warsztatów i półkolonii dla kilkuset dzieci, co pozwoli rozwinąć ich naturalny potencjał i uporać się z konsekwencjami pandemii. Obejmuje treningi asertywności, radzenia sobie z emocjami, komunikacji i doskonalenia umiejętności społecznych. Ofertę wzbogacają zajęcia w języku angielskim oraz zajęcia sportowe - rejsy pod opieką instruktorów, biwak na bezludnej wyspie (współpraca z Klubem Żeglarskim Pogoria 4).  Wyżywienie dla dzieci zapewnia restauracja Domolo. Zajęcia poprowadzą certyfikowani terapeuci, psychologowie i nauczyciele akademiccy.

  STATUS: projekt pozytywnie przeszedł weryfikację merytoryczno-prawną oraz został sierowany na listę do głosowania /zobacz zakładka projekty do głosowania/

  Autor: Agnieszka Pasztak-Opiłka


 • ZdroWIEM w Dąbrowie

  Budżet: 210 000,00

  Nazwa projektu: ZdroWIEM w Dąbrowie

  Szacunkowy koszt realizacji: 210 000,00 zł

  Opis:

  Dąbrowskie Centrum Pomocy Pacjentowi oraz kampania ,,ZdroWIEM w Dąbrowie!” to realna pomoc dla pacjenta w sytuacji utraty zdrowia - zwłaszcza w przypadku podejrzenia choroby nowotworowej. W JEDNYM, PRZYJAZNYM MIEJSCU będzie można skorzystać z porady koordynatorów pakietów onkologicznych, psychologów, prawnika i Gminnego Rzecznika Praw Pacjenta. 

  STATUS: projekt pozytywnie przeszedł weryfikację merytoryczno-prawną oraz został sierowany na listę do głosowania /zobacz zakładka projekty do głosowania/

  Autor: Monika Polaczek


 • Park rekreacyjno - rowerowy

  Budżet: 1 990 000,00

  Nazwa projektu: Park rekreacyjno - rowerowy

  Szacunkowy koszt realizacji: 1 990 000,00 zł

  Opis:

  Stworzenie Parku wyposażonego w nowe urządzenia, oferujące  nowe możliwości uprawiania sportu i rekreacji dla rowerzystów, dzieci, osoby niepełnosprawne. Urządzę typu tory Pumptrack (asfaltowy), Work Street, huśtawka dla wózków nie ma nigdzie w Zagłębiu Dąbrowskim. Planowany obiekt ma zasięg regionalny i otwiera nowe możliwości dla wszystkich.

  STATUS: projekt pozytywnie przeszedł weryfikację merytoryczno-prawną oraz został sierowany na listę do głosowania /zobacz zakładka projekty do głosowania/

  Autor: Jerzy Reszke


 • Etnobotaniczna Noc Świętojańska

  Budżet: 13 000,00

  Nazwa projektu: Etnobotaniczna Noc Świętojańska

  Szacunkowy koszt realizacji: 13 000,00 zł

  Opis:

  Jeśli w okolicy widzicie tylko nieznane chwasty i trawę, to musicie wziąć udział w warsztatach etnobotanicznych, podczas których w towarzystwie etnobotaników wybierzecie się na spacer po Dąbrowie Górniczej i nauczycie się rozpoznawać dzikie rośliny przydatne w codziennym życiu. Nie zabraknie koncertu, którego motywem przewodnim będą rośliny!

  STATUS: projekt pozytywnie przeszedł weryfikację merytoryczno-prawną oraz został sierowany na listę do głosowania /zobacz zakładka projekty do głosowania/

  Autor: Iwona Stodolna


 • Dąbrowska Zielarnia Seniora

  Budżet: 36 000,00

  Nazwa projektu: Dąbrowska Zielarnia Seniora

  Szacunkowy koszt realizacji: 36 000,00 zł

  Opis:

  Cykl spotkań dla każdego, kto pragnie poznać i zrozumieć znaczenie dzikich roślin. Seniorzy podczas zajęć nauczą się m.in. przygotowywać pesto z pokrzywy,  kawę z żołędzi, maść z żywokostu. Podczas spotkań otworzą się dla nich drzwi do świata magii ludowej, w którym jemioła przynosi szczęście i powodzenie a korzeń piwonii odpędza złe duchy.

  STATUS: projekt pozytywnie przeszedł weryfikację merytoryczno-prawną oraz został sierowany na listę do głosowania /zobacz zakładka projekty do głosowania/

  Autor: Iwona Stodolna


 • Dąbrowska Zielarnia Juniora

  Budżet: 36 000,00

  Nazwa projektu: Dąbrowska Zielarnia Juniora

  Szacunkowy koszt realizacji: 36 000,00 zł

  Opis:

  Cykl warsztatów dla dzieci z rodzicami o dzikich roślinach występujących na terenie Dąbrowy Górniczej, który nie tylko wzbogaci wiedzę przyrodniczą Małych Zielarzy i ich opiekunów, ale także pomoże zbudować osobistą więź uczestników z otaczającą ich roślinnością. Najmłodsi dąbrowiacy odkryją radość, którą przynosi człowiekowi kontakt z przyrodą!

  STATUS: projekt pozytywnie przeszedł weryfikację merytoryczno-prawną oraz został sierowany na listę do głosowania /zobacz zakładka projekty do głosowania/

  Autor: Iwona Stodolna


 • Urokliwe Wywierzyska

  Budżet: 120 000,00

  Nazwa projektu: Urokliwe Wywierzyska

  Szacunkowy koszt realizacji: 120 000,00 zł

  Opis:

  Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej i oczyszczenie Wywierzysk, celem stworzenia warunków do istnienia niepowtarzalnego ekosystemu wodnego. Umożliwienie życia i właściwego funkcjonowania, niektórych gatunków flory i fauny. Utrzymanie statusu pomnika przyrody. Zachowanie bezpiecznego terenu rekreacji dla mieszkańców miasta.

  STATUS: projekt pozytywnie przeszedł weryfikację merytoryczno-prawną oraz został sierowany na listę do głosowania /zobacz zakładka projekty do głosowania/

  Autor: Krystyna Szaniawska


 • Park Srocza Góra

  Budżet: 150 000,00

  Nazwa projektu: Park Srocza Góra

  Szacunkowy koszt realizacji: 150 000,00 zł

  Opis:

  Projekt ,,Park  Srocza Góra"(329,5 m n.p.m.) ma na celu udostępnienie do celów rekreacyjnych i edukacyjnych mieszkańcom Dąbrowy Górniczej i Śląska  pięknej, zielonej i ciekawie ukształtowanej  przestrzeni po byłym wyrobisku wydobycia wapienia, posiadającą 300 m ścianę odsłaniającą formację geologiczną sprzed 200 mln. lat oraz 2 jaskinie skalne.

  STATUS: projekt pozytywnie przeszedł weryfikację merytoryczno-prawną oraz został sierowany na listę do głosowania /zobacz zakładka projekty do głosowania/

  Autor: Alicja Wiatrowska-Cieplak


Ładowanie...