Pozostałe edycje:
2019

Kontakt

Dąbrowskie NGO i aktywiści z Dąbrowy Górniczej - mamy dla Was wszystkich ważną informację. W związku z epidemią koronawirusa SARS-COV-2 w celu wsparcia działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa, a także w trosce o nas wszystkich informujemy, że w dniach od 12 marca 2020 r. do odwołania Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej / Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej:

- zawiesza wszystkie spotkania konsultacyjne z mieszkańcami − konsultacje społeczne i z organizacjami pozarządowymi, - zawiesza wydawanie Karty seniora, - rekomenduje rezygnację ze spotkań z udziałem grup narażonych na zarażenie koronawirusem (m.in. seniorów, osób z chorobami cywilizacyjnymi), - odwołuje wszystkie rezerwacje sal na spotkania organizowane przez organizacje i nie przyjmuje nowych terminów rezerwacji aż do odwołania, - odwołuje możliwość korzystania przez organizacje i mieszkańców ze stanowisk do pracy biurowej.

 

Jednocześnie podtrzymujemy możliwość korzystania z przestrzeni biurowej w siedzibach zajmowanych przez ngo w Centrum Aktywności Obywatelskiej - prosimy Was jednak o rozwagę i rozsądek i zalecamy przejście w tryb home office.

 

Kontakt z pracownikami jest możliwy w godzinach pracy poszczególnych poprzez e-mail oraz telefonicznie - W sprawach związanych z działalnością podmiotów społecznych, wnioskami dotacyjnymi oraz zakładaniem stowarzyszeń i fundacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu 668 573 952 bądź mailem cao@dg.pl. Kontakt telefoniczny w sprawach związanych z aktywnością obywatelską (w tym konsultacje społeczne, proces DBP 2.0 oraz budżet obywatelski) tel. 518 270 597.

 

Pracownicy Centrum Aktywności Obywatelskiej są do Państwa dyspozycji w godzinach:

- poniedziałek - piątek 8.00-16.00.

 

 

Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Centrum Aktywności Obywatelskiej

ul. Sienkiewicza 6a

 

Zespół ds. Partycypacji i konsultacji

Z-ca Naczelnika - Agnieszka Sienkiewicz-Ćwik

Inspektor - Agata Flak - Ocieczek

Pomoc administracyjna - Jakub Leszczyński

 

e-mail: bo@dg.pl

Facebook: Fanpage BO

Tel.: 518 270 597

 

Deklaracja dostępności

 

Wstęp do deklaracji

 • Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bo.dg.pl

Status pod względem zgodności z umową

W przypadku strony internetowej:

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo (skany, PDF),
 • Oświadczenie sporządzono dnia:2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: https://validator.utilitia.pl/

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy wybranie przycisku “skróty klawiszowe”. Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką, jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy: TAB Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia SHIFT + TAB Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia ENTER Przewijanie widocznej części strony ALT + 1 Przejście do menu głównego ALT + 2 Przejście do treści CTRL + ALT + + Powiększenie rozmiaru czcionki CTRL + ALT + – Pomniejszenie rozmiaru czcionki CTRL + ALT + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki CTRL + ALT + C Włączenie / wyłączenie trybu kontrastowego CTRL + ALT + H Przejście do strony głównej

Ułatwienia dla osób niewidomych

 • Skrócone menu pozwala na przeskok do poszczególnych części ekranu, unikalne tytuły stron umożliwiają rozróżnienie każdej strony. Za pomocą skróconego menu można dostać się bezpośrednio do: treści menu, wyszukiwarki, treści strony, wraz z zainstalowaniem odpowiedniego rozszerzenia w przeglądarce jest możliwość odczytania tytułów materiałów dostępnych na stronie.

Informacje zwrotne i dane dostępowe

 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Zubko, um@dg.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 295 67 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

 • Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21:

 • Do wejścia głównego prowadzi podjazd, drzwi rozsuwają się automatycznie. 
 • Korytarze w budynku są przestronne, dwie windy wyposażone są w przyciski z alfabetem Braill’a, schody na klatkach schodowych wyposażone są w poręcze. 
 • W holu głównym w Biurze Obsługi Klienta (parter pomiędzy stanowiskiem: 15 a 16) znajduje się obniżona lada dla osób na wózkach inwalidzkich lub o niskim wzroście. 
 • Na każdym piętrze znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. 
 • Na parkingu przed budynkiem Urzędu jest kilka miejsc przeznaczonych dla osób posiadających Kartę Parkingową, uprawniająca do pozostawienia samochodu na tzw. kopercie. 
 • Prawo wstępu z psem asystującym. 

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sienkiewicza 6a – Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej:

 • Dostęp do poziomu 0 budynku jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych poprzez podjazd dla osób na wózkach inwalidzkich. 
 • Sale szkoleniowe na poziomie 0 są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na potrzeby osób niedowidzących drzwi oszklone w budynku zostały oklejone taśmą ostrzegawczą w kolorze czarno – żółtym. 
 • W budynku brak windy. 
 • Przy budynku wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. 
 • Prawo wstępu z psem asystującym. 
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Tłumacz języka migowego:

 • Po wcześniejszym zgłoszeniu, osoby niesłyszące mogą skorzystać w Urzędzie Miejskim z pomocy tłumacza języka migowego – Marioli Węgrzynowicz.  Zgłoszenia można przesyłać telefonicznie: 32 295 67 00/ 32 296 69 38, mailowo: mwegrzynowicz@dg.pl lub poprzez nagranie wysłane do UM w języku migowym um@dg.pl
 • W Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, Biuro Obsługi Klienta (parter stanowisko nr 14) znajduje się wideofon, z którego można skorzystać w poniedziałek, wtorek, środę w godzinach od 8.00 do 15.00, w czwartek w godzinach od 8.00 do 17.30, w piątek w godzinach od 8.00 do 12.30.

 

Ładowanie...